WYSZUKAJ

PRZYŁĄCZ SIĘ!

KONTAKT

PL
ENG
PL
ENG
PL ENG
WYSZUKAJ NEWSLETTER KONTAKT

INFO

26.05.2016


strefa
stanu wody:


stan wody:
144 cm


dobowa zmiana:
-13 cm

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.