Aplikacja

    

Zobacz, kto śpiewa w stolicy, i przyłącz się do grona miłośników Wisły Warszawskiej!

Aplikacja umożliwia zapoznanie się z katalogiem ptaków, które można spotkać i usłyszeć podczas nadwiślańskiego spaceru w stolicy. Katalog zawiera opisy cech charakterystycznych 30 gatunków ptaków, ich zdjęcia oraz nagrania śpiewu umożliwiające ich łatwiejszą identyfikację w terenie.

ptaszki

Przystąp do projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl i zostań obserwatorem Wisły Warszawskiej. Dla członków społeczności Wisły Warszawskiej aplikacja pełni dodatkową rolę, jako narzędzie pomocne przy monitorowaniu obszaru projektu i służące do zgłaszania poczynionych obserwacji. Zgłoszenia mogą zawierać tekst, zdjęcia, nagranie dźwięku i pozycję GPS odpowiadającą miejscu wystąpienia zaobserwowanego zdarzenia. Informacje przekazywane przez członków społeczności WislaWarszawska.pl trafiają do centrum przetwarzania, skąd mogą być publikowane na publicznym profilu projektu na Facebooku.

Aplikację można pobrać tu:

google

itunes

microsoft

Aplikacja została stworzona w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Projekt ten realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie tekstów do aplikacji:
Iwona Zwolińska i Łukasz Poławski

+
+
+
+

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.