Artykuł o rybitwach

Autor: Ewa Kominek    

Zapraszamy do przeczytania artykułu o rybitwach, który jest zamieszczony w czasopismie dla dzieci „Głos przyrody”.

cz.1

Untitled01(3)

cz. 2

Untitled02

Artykuł można także pobrać w pliku PDF.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.