Baza linków

    

Zapraszamy do korzystania bazy linków, które podzielone są na działy. Umieściliśmy linki do różnych ciekawych stron w internecie, dotyczących między innymi ptaków, Wisły i ochrony przyrody.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.