Bezpłatne rejsy po Wiśle w sierpniu – brak miejsc

    

Przyjęliśmy już rezerwacje na wszystkie miejsca na bezpłatnych rejsach finansowanych ze środków projektu WislaWarszawska.pl.

Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje płatne rejsy przyrodnicze po Wiśle, które odbywają się w soboty sierpniowe. Więcej informacji pod numerem telefonu 535531613.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.