Cykl wiślanych wycieczek z ornitologiem

Autor: Dorota Zielińska    

Drodzy miłośnicy Wisły, ptactwa i przyrody w ogóle, jak wielu z Was wie, od jakiegoś czasu można z nami chodzić na bardzo ciekawe, wiślane wycieczki przyrodnicze. Wędrujemy od południowego krańca obszaru projektowego, kluczymy omijając rezerwaty, tropimy w krzaczorach naszego przewodnika, ornitologa, Roberta Miciałkiewicza. Mimo tego, że Robert jest doświadczonym terenowcem, jak dotąd nie udało mu się nas zgubić. Frekwencja na wycieczkach raduje nas bardzo, bo im więcej uczestników, tym lepiej znana staje się wiślańska i nadwiślańska przyroda.

Pilotażowa wycieczka odbyła się w sierpniu, a pierwsza oficjalna wycieczka cyklu – w listopadzie. W sobotę 10 listopada, na pierwszej wycieczce cyklu, w punkcie zbiórki stawiło się około 60 osób! Byli STOPowicze, sympatycy STOPu, a także, co nas bardzo cieszy, zupełnie nowe osoby, które o naszym wspólnym wyjściu w teren dowiedziały się z mediów. Ogłaszanie wycieczek w mediach umożliwia nam dotarcie z informacjami o nich do dużej grupy ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu wiele osób po raz pierwszy w życiu doświadczy tego, jak fajnie jest spędzać wolny czas z lornetką lub aparatem, obserwując ptaki. Liczymy na to, że dzięki naszym wspólnym wyjściom w teren mieszkańcy Warszawy i okolic dowiedzą się, jak niezwykła i ciekawa jest przyroda związana z Wisłą, co w niej jest cennego, co w Warszawie i okolicach można zobaczyć i co trzeba chronić.

Relacje uczestników wycieczek:
10.11.2012 – trasa – od ujścia Świdra i dalej w kierunku północnym, 12 km
24.11.2012 – trasa – okolice rez. Wyspy Zawadowskie i dalej na północ
08.12.2012 – trasa – od ul. Romantycznej w Wawrze i na północ
12.01.2013 – trasa – od ul. Peonii i na północ
26.01.2013 – trasa – od mostu ks. J. Poniatowskiego do mostu Gdańskiego
09.02.2013 – trasa – od mostu Gdańskiego do mostu Grota
02.03.2013 – trasa – od mostu Grota do mostu M.Skłodowskiej-Curie
16.03.2013 – trasa – od mostu M. Skłodowskiej-Curie do Bukowa

Galeria fotografii z wycieczki

– 13.04.2013 – trasa – od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Grota
– 28.04.2013 – trasa – okolice Siekierek
– 18.05.2013 – trasa – Kępa Okrzewska
– 19.10.2013 – trasa – okolice rez. Wyspy Zawadowskie

Piszcie do nas na [email protected] żebyśmy dodali Wasze adresy mailowe do listy maili, na które wysyłamy informacje o naszych działaniach. Dzięki dopisaniu się do naszej listy mailowej o wszystkich wyjściach w teren, prelekcjach i rejsach będziecie wiedzieli jako pierwsi.

Zachęcamy Was do udziału w wielu kolejnych wycieczkach. Taki dłuższy cykl wycieczek jest szczególnie atrakcyjny z kilku powodów. Przechodząc całość terenu projektowego i poznać różnorodność nadwiślańskiej przyrody oraz jej jej zmiany w zależności od odległości od centrum miasta. Daje to możliwość zobaczenia różnorodności przyrody nadwiślańskiej, różnych środowisk i związanych z nimi różnych gatunków ptaków. W trakcie cyklu wycieczek będzie możliwość zaobserwowania jak zmienia się skład gatunkowy i liczebność ptactwa korzystającego z Wisły Warszawskiej wraz ze zmianami pogody, pór roku itd..

Biorąc udział w wielu wycieczkach uczestnik przejdzie obszerny kurs ornitologii terenowej. W trakcie wycieczek przewodnik przedstawi charakterystykę Wisły, związanej z nią roślinności i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Za każdym razem będzie można dowiedzieć się czegoś nowego i utrwalić sobie to, co przewodnik przedstawiał poprzednio. W okresie jesiennym szczególnie ciekawa jest obserwacja ptaków migrujących wzdłuż rzeki w górę Wisły. Ważne siedliska ptaków, które poznają uczestnicy wycieczek to m. in. łachy piaszczyste, łęgi, zarośla wiklinowe, starorzecza. Ptaki nie tylko będą obserwowane za pomocą lornetek i lunet, ale także będzie można uczyć się rozpoznawać ich głosy. Identyfikacja głosowa ptaków należy do najtrudniejszych dziedzin ornitologii, a jednocześnie jest niezbędna, jeśli chce się rozpoznawać w terenie.

Wycieczka 10.11.2012 roku, fot. Magda Dziadosz

Wycieczka 10.11.2012 roku, fot. Magda Dziadosz

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.