Cykl wykładów i wycieczek Jerzego Romanowskiego

Autor: Ewa Kominek    

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z cyklu wykładów „Świat zwierząt doliny Wisły” w formie prezentacji online i artykułów.


Wykład pt. Ryby i bezkręgowce doliny Wisły, planowany na 8 listopada odbędzie się tydzień później, czyli 15 listopada.

Miejsce: Urząd Dzielnicy Praga Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, sala zebrań, parter.
15 listopada, piątek, godz. 17.30.


Wycieczka planowana na 26 października odbędzie się dzień później, czyli 27 października. Szczegóły poniżej:

Wycieczka przyrodnicza „Fauna brzegów Wisły”
niedziela, 27 października 2013, godz. 10.00
zbiórka: pod mostem gdańskim od strony praskiej

Zapraszamy serdecznie!


Informujemy iż wycieczka zaplanowana na 12 października odbędzie się dzień później, czyli 13 października. Szczegóły poniżej:

Wycieczka przyrodnicza „Fauna krajobrazu rolniczego”
niedziela, 13.10.2013, godz. 10.00
czas trwania: ok. 3 godziny.
zbiórka: Dziekanów Polski, przystanek autobusu Ł BIS przy szkole podstawowej (ul. Rolnicza 435). Najłatwiej powiedzieć kierowcy autobusu, żeby się zatrzymał na przystanku koło szkoły przy jeziorku Dziekanowskim.

Autobus Ł BIS (w kolorze zielonym) odjeżdża z przystanku Metro Młociny o godz. 9.04, (następny kurs o 9.40, wcześniejszy o 8.30). Cena biletu: 6,20 zł – normalny, 3,10 zł – ulgowy.

Zapraszamy na bezpłatny cykl wykładów i wycieczek autorstwa dr. hab. Jerzego Romanowskiego – wykładowcy na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW i pracownika Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym. Jest on autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. książek o rozpoznawaniu zwierząt.

druk(3)

Lokalizacja Urzędu Dzielnicy Praga Północ, gdzie odbywają się wykłady:

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.