Dokumentacja projektu

    

Dokumenty przygotowane w ramach umowy na Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji (dot. działania 1. Projektowanie (A.1 – A.5), patrz: założenia projektu).

Umowa została zawarta w dniu 14 września 2012r. roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa a firmą Halcrow Limited Group, Elms House, 43 Brook Green,W6 7EF Londyn, Wielka Brytania.

Dokumenty zamieszczone poniżej to:
– Ekspertyza ornitologiczna, hydrologiczna i hydrotechniczna (nr: 01a, 01b, 02, 03, 04)
– Koncepcja ogólna i szczegółowe realizacji przedsięwzięcia (nr: 05 – 40)
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia I (zastąpiony KIP II) (nr: 41- 61)
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia II (nr: 62 – 73).

Nazwa pliku Rozmiar
01a. Ekspertyza ornitologiczna.pdf 6.90 MB
01b. Ekspertyza hydrologiczna i hydrotechniczna.pdf 5.83 MB
02. Zalacznik nr 1 do ekspertyz.pdf 2.99 MB
03. Zalacznik nr 2 do ekspertyz.pdf 1.59 MB
04. Zalacznik nr 3 do ekspertyz.pdf 1.59 MB
05. Koncepcja ogólna i szczegółowa realizacji przedsiewziecia – część tekstowa.pdf 4.45 MB
06. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A1-1_A-2-4.pdf 2.86 MB
07. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A1-2_A-2-1.pdf 1.52 MB
08. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-2-2.pdf 1.75 MB
09. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-2-3.pdf 1.73 MB
10. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-2-5.pdf 2.75 MB
11. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-2-6.pdf 2.38 MB
12. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-2-7.pdf 2.19 MB
13. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-2-8.pdf 1.76 MB
14. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-3-1.pdf 2.78 MB
15. lokalizacja zadań do koncepcji A4_A-5-1.pdf 2.40 MB
16. lokalizacja odrzucona – Miedzeszyn (A4).pdf 2.15 MB
17. lokalizacja odrzucona – Zawady (A4).pdf 2.22 MB
18. mapa do koncepcji 01_rajszew_(A3).pdf 3.51 MB
19. mapa do koncepcji 02_lomianki_dln_(A3).pdf 3.54 MB
20. mapa do koncepcji 03_lomianki_dln_piask_(A3).pdf 3.79 MB
21. mapa do koncepcji 04_goledzinow_(A4).pdf 2.85 MB
22. mapa do koncepcji 05_piaskarnia_siekierki_(A4).pdf 2.24 MB
23. mapa do koncepcji 06_stara_wisla_(A4).pdf 2.10 MB
24. mapa do koncepcji 07_zawady_(A4).pdf 2.05 MB
25. mapa do koncepcji 08_wyspy_zawadowskie_(A4).pdf 1.75 MB
26. mapa do koncepcji 09_sciezka_(A3).pdf 4.88 MB
27. obszar oddziaływania koncepcja 01_rajszew.pdf 3.14 MB
28. obszar oddziaływania koncepcja 02_Lomianki_dln.pdf 3.53 MB
29. obszar oddziaływania koncepcja 03_Lomianki_dln_piask.pdf 3.80 MB
30. obszar oddziaływania koncepcja 04_goledzinow.pdf 2.86 MB
31. obszar oddziaływania koncepcja 05_piaskarnia_siekierki.pdf 2.24 MB
32. obszar oddziaływania koncepcja 06_stara_wisla.pdf 2.04 MB
33. obszar oddziaływania koncepcja 07_zawady.pdf 2.23 MB
34. obszar oddziaływania koncepcja 08_wyspy_zawadowskie.pdf 1.77 MB
35. obszar oddziaływania koncepcja 09_barki.pdf 2.61 MB
36. Załącznik nr 1 do koncepcji Przekrój-Golędzinów.pdf 288.20 KB
37. Załącznik nr 2 do koncepcji Przekrój-Miedzeszyn.pdf 223.95 KB
38. Załącznik nr 3 do koncepcji Przekrój-Piaskarnia Siekierki.pdf 401.87 KB
39. Załącznik nr 4 do koncepcji Przekrój_Rajszew.pdf 427.93 KB
40. Załącznik nr 5 do koncepcji Przekrój_Łomianki Dolne_Piaskarnia.pdf 324.17 KB
41. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – część tekstowa.pdf 3.53 MB
42. KIP mapa 01_rajszew__format_A3.pdf 3.15 MB
43. KIP mapa 02_Lomianki_dln__format_A3.pdf 3.54 MB
44. KIP mapa 03_Lomianki_dln_piask__format_A3.pdf 3.62 MB
45. KIP mapa 04_goledzinow__format_A4.pdf 2.77 MB
46. KIP mapa 05_piaskarnia_siekierki__format_A4.pdf 2.29 MB
47. KIP mapa 06_stara_wisla__format_A4.pdf 2.05 MB
48. KIP mapa 07_zawady__format_A4.pdf 2.30 MB
49. KIP mapa 08_wyspy_zawadowskie__format_A4.pdf 1.78 MB
50. KIP mapa 09ab_barki__format_A4.pdf 2.61 MB
51. KIP mapa 09c_barki__format_A4.pdf 2.58 MB
52. KIP mapa 10a_pawilon__format_A4.pdf 2.41 MB
53. KIP mapa 10b_pawilon__format_A4.pdf 2.36 MB
54. KIP mapa 11_sciezka_01__format_A3.pdf 4.66 MB
55. KIP mapa 11_sciezka_02__format_A3.pdf 5.14 MB
56. KIP mapa 11_sciezka_03__format_A3.pdf 5.24 MB
57. KIP mapa 11_sciezka_04__format_A3.pdf 5.09 MB
58. KIP mapa 11_sciezka_05__format_A3.pdf 5.46 MB
59. KIP mapa 11_sciezka_06__format_A3.pdf 5.41 MB
60. KIP mapa 11_sciezka_07__format_A3.pdf 5.08 MB
61. KIP mapa 11_sciezka_08__format_A3_.pdf 4.87 MB
62. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia II (KIP II) – część tekstowa .pdf 2.46 MB
63. KIP II mapa 01_rajszew_(format_A3).pdf 4.91 MB
64. KIP II mapa 01_rajszew_(format_A4).pdf 2.10 MB
65. KIP II mapa 02_Lomianki_dln_(format_A3).pdf 5.01 MB
66. KIP II mapa 03_Lomianki_dln_piask_(format_A3).pdf 5.16 MB
67. KIP II mapa 03_Lomianki_dln_piask_(format_A4).pdf 2.08 MB
68. KIP II mapa 04_goledzinow_(format_A4).pdf 3.46 MB
69. KIP II mapa 05_piaskarnia_siekierki_(format_A4).pdf 3.33 MB
70. KIP II mapa 06_stara_wisla_(format_A4).pdf 3.13 MB
71. KIP II mapa 07_zawady_(format_A4).pdf 3.27 MB
72. KIP II mapy 08_wyspy_zawadowskie_(format_A4).pdf 2.81 MB
73. KIP II mapa działki ewidencyjne_LomiankiDolne_(format_A4).pdf 125.36 KB

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.