Europejskie Dni Ptaków nad Wisłą

    

W ramach Europejskich Dni Ptaków zapraszamy serdecznie na dwie nadwiślańskie wycieczki (6 i 7 października):
https://www.facebook.com/events/469075493132010/
https://www.facebook.com/events/406971472704379/
oraz na piątkową (5 października) prelekcję o ptakach warszawskiej Wisły:
https://www.facebook.com/events/501913839821526/
Zachęcamy do rozpropagowania tych wydarzeń wśród znajomych!

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.