Film o działaniach nad Wisłą w Warszawie

    

Zapraszamy do obejrzenia filmu z cyklu telewizyjnego pt. Natura się o(d)płaca”, poświęconego działaniom nad Wisłą w Warszawie i okolicy.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.