Gągoł

Autor: Magda Zadrąg    

Zimą nad Wisłą można spotkać inne gatunki ptaków niż w czasie wiosny czy lata. Pojawiają się nad nią wtedy m.in. średniej wielkości czarno-biało ubarwione kaczki, których dorosłe samce w czasie lotu wydają bardzo charakterystyczne świsty, dzięki specjalnie zbudowanym skrajnym lotkom dłoniowym. Są to gągoły, które spędzają zimę w zasadzie w całej Polsce, na wszelkich niezamarzających zbiornikach wodnych. Lęgną się jednak i to bardzo nielicznie w północnej i zachodniej części Polski. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczebności populacji lęgowej tego gatunku, co zapewne związane jest z poprawą czystości wód oraz wywieszaniem odpowiednich budek lęgowych. Jednak znacznie większe jest prawdopodobieństwo spotkania gągoła w zimie – wtedy zbierają się one często w dość duże stada. W czasie monitoringu ptaków prowadzonego w ramach projektu WisłaWarszawska.pl gągoły obserwowane są przez całą zimę, najliczniej jednak w styczniu i lutym. W styczniu na odcinku warszawskim można spotkać nawet do 700 osobników. Większość z nich skupia się w większych stadach na obrzeżach miasta, ale nieliczne można spotkać nawet w samym centrum miasta. Szczególnie dużo gągołów można obserwować w mroźne zimy, gdy Wisła na warszawskim odcinku jest jednym z ostatnich niezamarzniętych cieków.

Fot. Marcin Łukawski

Fot. Marcin Łukawski

Rozpoznawanie
Gągoł jest kaczką średniej wielkości – osiąga długość ciała 42-50 cm, czyli jest widocznie mniejszy od pospolitej kaczki krzyżówki. Głowa tego ptaka jest charakterystycznie mocno wysklepiona, dodatkowo wygląda jeszcze bardziej charakterystycznie dzięki małemu, trójkątnemu dziobowi.

Fot. M.Długosiewicz

Fot. M.Długosiewicz

Dorosły samiec ma czarną głowę z zielonkawym połyskiem, u nasady dzioba ma białą okrągławą plamę a tęczówki jego oczu są żółte. Pierś i boki ciała są czysto białe, wierzch ciała jest w większości czarny. W locie charakterystyczne są białe lusterka oraz świszczące dźwięki wydawane przez specyficznie ukształtowane lotki.

Fot. M.Długosiewicz

Fot. M.Długosiewicz

Fot. M.Długosiewicz

Fot. M.Długosiewicz

Młode samce oraz samice są mniej kontrastowo ubarwione: ich głowy są brązowe, spód ciała i grzbiet szare lub szarobrązowe. Samice nie mają także w ogóle białej plamy u nasady dzioba, a plama młodych samców jest mniejsza i niewyraźna.

Fot. M.Długosiewicz

Fot. M.Długosiewicz

Rozmnażanie
Gągoły rozpoczynają toki wczesną wiosną, często jeszcze na zimowiskach lub w czasie wędrówki. Odzywają się wtedy charakterystycznym dwusylabowym głosem, podobnym do trąbienia. Odrzuca przy tym głowę na grzbiet a następnie wyciąga głowę z dziobem skierowanym do przodu i ku górze. Gągoły zakładają gniazda w dziuplach drzew lub w skrzynkach lęgowych, nad brzegami czystych jezior oraz nad wolno płynącymi rzekami. Jak w przypadku większości gatunków kaczek, samica wykłada gniazdo swoim własnym puchem, wyrywanym z piersi. W kwietniu samica składa jaja, może być ich od 4 do nawet 14 i wysiaduje je przez ok. 30 dni.

Dziuple z gniazdami znajdują się zwykle na wysokości kilku metrów, ale zdarzają się położone nawet 20 metrów nad ziemią. Pisklęta są typowymi zagniazdownikami – tuż po wykluciu wspinają się do wyjścia z dziupli, a następnie rozpościerając szeroko place stóp skaczą na ziemię lub bezpośrednio do wody. Od pierwszego dnia życia potrafią świetnie pływać i nurkować, a dzięki wydzielinie gruczołu kuprowego ich pióra puchowe nie przemiękają. Przez kolejne dni są wodzone przez matkę, ogrzewane przez nią i chronione. Małe gągoły pokryte są czarno-białym puchem. Pisklęta odżywiają się bezkręgowcami i małymi rybkami, po które nurkują. Podobnie dorosłe ptaki jedzą w przeciwieństwie np. do kaczki krzyżówki pokarm przede wszystkim zwierzęcy – bezkręgowce wodne, niewielkie rybki oraz płazy, chociaż dietę uzupełniają także delikatnymi częściami roślin. Młode gągoły stają się w pełni samodzielne i zdolne do lotu w wieku około 2 miesięcy.

Nurkowanie
Gągoły wymagają czystej, przejrzystej wody, ponieważ polują nurkując z otwartymi oczami na swoje ofiary. Bardzo często w czasie ich obserwacji można zauważyć, że znikają pod wodą, zanurzając się całkowicie i wynurzają się po dość długim czasie, często w oddalonym od zanurzenia miejscu. Zwykle nurkują na około minutę, potrafią jednak wytrzymać pod wodą znacznie dłużej. Przed zanurzeniem się gągoły przyciskają pióra do ciała, wypychając spod nich powietrze – dzięki temu mogą łatwiej i głębiej nurkować.

Literatura
Chylarecki P, Sawicki G., Ostoja ptaków Dolina Środkowej Wisły, Wydawnictwo Askon, 2003.
Kruszewicz A.: Ptaki Polski Tom I., Warszawa, Wydawnictwo Multico, 2005
Svensson L., Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Multico Oficyna Wydawnicza, 2011.
Tomiałojć L., Stawarczyk T.: Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław. Wyd. PTPP „pro Natura”, 2003.

Fotografie w galerii poniżej – Marek Długosiewicz.

+
+
+

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.