Harmonogram

    

Zapraszamy na debatę 29 października (więcej informacji po kliknięciu na plakat):

debata(1).png

Podczas debaty zapraszamy dzieci na ptasie warsztaty edukacyjne! W programie:

– gra planszowa o życiu rybitw. Na podstawie gry będziemy rozmawiać o tym jak żyje się ptakom nad Wisłą w Warszawie. Skupimy się na najbardziej zagrożonych gatunkach ptaków – rybitwach. Zastanowimy się nad tym co im zagraża oraz jak możemy im pomóc,
– na podstawie mapy Wisły w granicach Miasta Warszawy i atlasu ptaków porozmawiamy o innych gatunkach ptaków tu występujących tj. bieliku, zimorodku, kormoranie i sieweczce rzecznej,
– wykorzystując atlas piór postaramy się rozpoznać do kogo należą przyniesione pióra,
– posłuchamy też głosów ptaków,
– uzupełnieniem będą warsztaty plastyczne skupiające się także na wymienionych gatunkach.

Wiecej informacji o debacie na stronie m.st. Warszawy.


Spotkania na temat systemu reagowania na niszczenie przyrody w międzywalu Wisły w Wawrze i Wilanowie

– Mieszkasz w Wawrze lub Wilanowie w pobliżu Wisły?
– Obserwujesz przypadki niszczenia przyrody na obszarze międzywala wiślanego, np. jeżdżenie motocyklami czy quadami lub wysypywanie odpadów?
– Uważasz, że czas to zmienić?

Zapraszamy Cię na spotkania konsultacyjne poświęcone ochronie przyrody i bezpieczeństwu nad Wisłą:

8 października (wtorek) godz. 17.30-19.30, sala teatralna w dawnym budynku gimnazjum przy ul. Żegańskiej 1 w Wawrze
10 października (czwartek) godz. 17.30-19.00, sala posiedzeń Rady Dzielnicy w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11

Na spotkaniu, wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej oraz reprezentantami Urzędu Dzielnicy, planujemy:

– zdiagnozować istniejące problemy związane z ochroną przyrody i zachowaniem bezpieczeństwa na obszarach nabrzeża Wisły
– opracować propozycję systemu reagowania na te problemy i zapobiegania im

Możesz też przekazać nam swoje uwagi dotyczące ochrony przyrody i bezpieczeństwa nad Wisłą drogą mailową na adres: [email protected].

Zebrane uwagi zostaną wykorzystane do opracowania Planu Zarządzania Obszarem, czyli dokumentu określającego zasady współpracy instytucji publicznych zarządzających terenami położonymi nad Wisłą na obszarze Warszawy.

Konsultacje społeczne nt. systemu przeciwdziałania zagrożeniom na terenach nadwiślańskich organizowane są we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer oraz Urzędem Dzielnicy Wilanów.


Spotkania na temat wycinki drzew i krzewów w międzywalu Wisły

Aby lepiej chronić warszawskie ptaki siewkowe, w ramach projektu „LIFE+ WislaWarszawska.pl” planowana jest ograniczona wycinka zakrzaczeń i niektórych drzew z obszaru międzywala Wisły. Dzięki usunięciu roślinności nastąpi odsłonięcie piaszczystych powierzchni brzegów i wysp na Wiśle, które mają szansę stać się doskonałymi miejscami lęgu i żerowania dla tych ptaków.

Dlaczego trzeba przeprowadzić zaplanowaną w projekcie wycinkę?
Na jakich obszarach prowadzona będzie wycinka?
Jakie gatunki krzewów i drzew będą usuwane?

Poznaj odpowiedzi na te pytania oraz dowiedz się więcej nt. planowanej wycinki podczas dwóch spotkań informacyjnych oraz wycieczki terenowej.

Przyjdź na spotkanie informacyjne poświęcone wszystkich wycinkom planowanym w ramach projektu:

2 października (środa), godz. 18.00-20.00, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4

Weź udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wycinek projektowanych na terenie Dzielnicy Wilanów:

10 października (czwartek), godz. 19.00-20.30, Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11 (sala konferencyjna w podziemiach budynku)

Zobacz, podczas wycieczki terenowej, fragment terenu przeznaczony do objęcia wycinką:

12 października (sobota), w godzinach 10.00-12.00; zbiórka o godz. 10.00 na przystanku tramwajowym na Moście Gdańskim po stronie praskiej

Podczas wycieczki odwiedzimy teren warszawskiego Golędzinowa, na którym będzie prowadzona część wycinki oraz inne działanie projektowe polegające na odcięciu znajdującej się tam wyspy piaszczystej od stałego lądu w celu stworzenia ostoi ptaków.

Zapoznaj się już teraz z podstawowymi informacjami nt. planowanej w projekcie wycinki. WIĘCEJ INFORMACJI.

Pytania dotyczące wycinek związanych z projektem LIFE+ można również przesyłać drogą internetową na adres: [email protected].


Zaplanujmy wyposażenie i program działania pawilonu edukacyjnego nad Wisłą!

Jednym z działań projektu „LIFE+ WislaWarszawska.pl” jest stworzenie pawilonu edukacyjnego nad Wisłą, dzięki któremu mieszkańcy Warszawy będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat ptaków zamieszkujących brzegi Wisły oraz samej rzeki. Ośrodek ma powstać na prawym brzegu Wisły na terenie dzielnicy Praga Północ (rejon Golędzinowa, w okolicach Mostu Gdańskiego).

Zaplanuj z nami wyposażenie oraz program działania pawilonu!
Zastanówmy się wspólnie m.in. nad następującymi kwestiami:

– Jakie formy zajęć będą najbardziej atrakcyjne dla dzieci, a jakie dla dorosłych?
– Jakie tematy zajęć będą interesujące (w ramach tematyki ptasio-wiślanej)?
– Jakie wyposażenie będzie potrzebne, aby realizować te działania?
– Jak pawilon powinien być udostępniany odwiedzającym i w jakich terminach powinien być otwarty?

Przyjdź na spotkanie warsztatowe:
18 września (środa), w godz. 17.30-19.30
sala edukacyjna warszawskiego ZOO, ul. Ratuszowa 1/3 (budynek administracji ZOO, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu)
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2013 r. na adres [email protected]

warsztat_18_09_pawilon

Możesz też przekazać nam swoje pomysły nt. pawilonu drogą mailową na adres [email protected].

Konsultacje w tej sprawie trwają do 30 września 2013 r.

Zgłoszone pomysły i propozycje zostaną przeanalizowane przez ekspertów pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także możliwości realizacyjnych – skonsultowane z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za zarządzanie brzegami Wisły. Po tej ocenie uwagi zebrane podczas konsultacji zostaną włączone w formie wytycznych do projektu budowy pawilonu, która rozpocznie się pod koniec 2014 r.

Jesteś nauczycielem w przedszkolu, w szkole podstawowej lub w gimnazjum?
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które ukierunkowane będą na potrzeby uczniów:

– warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych
17 września (wtorek), godz. 14.00-17.00

– warsztat przeznaczony dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych oraz nauczycieli gimnazjów
19 września (czwartek) godz. 15.00-18.00

Obydwa warsztaty odbędą się w sali edukacyjnej warszawskiego ZOO, ul. Ratuszowa 1/3 (budynek administracji ZOO, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu).

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, dane reprezentowanej szkoły oraz nauczany przedmiot na adres: [email protected] do 15 września 2013 r. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w warsztatach.

Konsultacje organizuje Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

www.konsultacje.um.warszawa.pl

www.facebook.com/konsultacjespolecznewarszawa


Urządź z nami plaże!

Uwaga! Za względu na niesprzyjającą plażowaniu pogodę w miniony weekend, spotykamy się raz jeszcze w przyszłym tygodniu (17-18 sierpnia) – mamy nadzieję, że pogoda dopisze!

Spotykamy się zatem w następujących terminach:

Żoliborz
– Targ Śniadaniowy (Al. Wojska Polskiego, róg ul. Śmiałej) w sobotę 17 sierpnia w godzinach 10:00-14:00
– plaża w niedzielę 18 sierpnia w godzinach 16:00-20:00

Saska Kępa
– targ w kawiarni „Szara Cegła” (ul. Królowej Aldony 5) w sobotę 17 sierpnia w godzinach 14:00-18:00
– plaża w niedzielę 18 sierpnia w godzinach 11:00-15:00

***
Już w najbliższy weekend (sobotę i niedzielę 10-11 sierpnia) będziemy rozmawiać z warszawiakami o zagospodarowaniu dwóch plaż nad Wisłą – na Żoliborzu i na Saskiej Kępie.
Wiesz, czego brakuje na plaży, masz swoją wizję na jej urządzenie?
Wypowiedz się, przyjdź:

Żoliborz
• na Targ Śniadaniowy (Al. Wojska Polskiego, róg ul. Śmiałej) w sobotę 10 sierpnia w godzinach 10:00-14:00
• na plażę (mapka poniżej) w niedzielę 11 sierpnia w godzinach 16:00-20:00 plaża na wysokości ul. Czujnej

mapka_plaza_zoliborz.png

Saska Kępa
• na Targ w kawiarni „Szara Cegła” (ul. Królowej Aldony 5) w sobotę 10 sierpnia w godzinach 14:00-18:00
• na plażę (mapka poniżej) w niedzielę 11 sierpnia w godzinach 11:00-15:00 plaża w pobliżu ul. Wał Miedzeszyński, na wysokości ul. Krynicznej

mapka_plaza_saska.png

Uwagi zebrane podczas konsultacji zostaną włączone w formie wytycznych do projektów zagospodarowania plaż, które rozpoczną się w przyszłym roku.

Informacje:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
Facebook: Konsultacje Społeczne Warszawa

Kontakt:
[email protected]
Konsultacje społeczne poświęcone stołecznemu odcinkowi rzeki organizowane są w ramach projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl” – chcemy poznać Wasze oczekiwania wobec działań zapisanych w projekcie i wspólnie zaplanować możliwe do realizacji przedsięwzięcia związane z warszawską Wisłą.
Planowane w projekcie działania to m.in. utworzenie szlaku edukacyjnego z miejscami obserwacji ptaków oraz zagospodarowanie plaż na Saskiej Kępie i Żoliborzu.


Konsultacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Spotkanie odbędzie się 17 lipca (środa) w godz. 14.00-17.00 w dawnym dworcu wodnym „Atalanta” nad Wisłą.

Podczas spotkania poruszymy następujące zagadnienia:

– jak zmienią się brzegi Wisły w Warszawie?
– gdzie zostaną umieszczone pływające wyspy mające zwiększyć populację ptaków siewkowych nad Wisłą?
– jak organizacje pozarządowe mogą się włączyć w konsultacje społeczne dotyczące planowanych działań?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji do poniedziałku 15 lipca 2013 r. na adres: [email protected]

Po zakończeniu właściwej części spotkania zapraszamy osoby chętne do obejrzenia powstałego w ramach projektu filmu „Wisła warszawska”, pokazującego bogactwo przyrodnicze terenów nadwiślańskich w obrębie aglomeracji warszawskiej.
Więcej szczegółów na Platformie Konsultacji Społecznych.


Spacery do punktów obserwacji ptaków

W ramach projektu planowane jest stworzenie szlaku edukacyjno-rekreacyjnego oraz wyposażenie i oznakowanie czterech punktów do obserwacji ptaków nad Wisłą.

Zapraszamy do udziału w spacerach konsultacyjnych nad Wisłą.
Chcielibyśmy wspólnie wypracować rozwiązania:
• jak zorganizować lub poprawić już istniejącą infrastrukturę punktu?
• jak informować o tym punkcie w terenie?
• gdzie konkretnie zlokalizować punkt (dotyczy punktów na mostach)?
Zapraszamy na 4 spacery!

spacer I
Trasa do punktu obserwacyjnego Zawady Międzywale (Wawer)
sobota 6 lipca 2013,
godz. 10.00-12.00
zbiórka: przystanek autobusu nr 146 ROMANTYCZNA (kierunek Falenica)

spacer II
Trasa do punktów obserwacyjnych Most Gdański i Most Śląsko-Dąbrowski
czwartek 11 lipca,
godz. 17.30-19.30
zbiórka: przystanek tramwajowy na Moście Gdańskim po stronie praskiej

spacer III
Trasa do punktu obserwacyjnego Czajka-kolektor (Białołęka)
wtorek 16 lipca,
godz. 17.30-19.30
zbiórka: pętla autobusowa Nowodwory (autobusy: E-6, E-8, 101, 126, 186, 314, 509, 516, 518, 741)

spacer IV
Trasa do punktu obserwacyjnego Most Grota
środa 24 lipca,
godz. 17.30-19.30
zbiórka: przystanek tramwajów nr 18 i 20 ŻERAŃ FSO (pod wiaduktem mostu)

Spacery, poprowadzone przez doświadczonego ornitologa, będą również doskonałą okazją do lepszego poznania terenów nadwiślańskich oraz zamieszkujących je gatunków ptaków.

Unikalne lasy łęgowe i naturalny układ brzegowy powodują, że tereny nadrzeczne w Warszawie stanowią siedlisko wielu ciekawych gatunków ptaków oraz innych zwierząt. Już teraz ornitolodzy i pozostali amatorzy ptasich obserwacji wykorzystują nadwiślańskie tereny do prowadzenia działań przyrodniczych, a w przyszłości, właśnie dzięki konsultacjom, będą one jeszcze bardziej dostępne, m.in. dzięki oznakowaniu i wyposażeniu w lunety kilku punktów najbardziej nadających się do prowadzenia ptasich obserwacji. Pozwoli to na skierowanie ruchu turystycznego w konkretne miejsca, zmniejszając go w miejscach ważnych z punktu widzenia ochrony ptaków i ich siedlisk.


Przeprowadzone spotkania konsultacyjne:

3 czerwca 2013 r. – spotkanie wprowadzające do konsultacji aplikacji na telefon „Ptaki Wisły Warszawskiej” w Gimnazjum nr. 19 im. B. Prusa
12 czerwca 2013 r. – stoisko informacyjne projektu podczas miejskiej debaty nt. bezpieczeństwa nad Wisłą
15 czerwca 2013 r. – pilotażowe konsultacje dot. zagospodarowania plaż podczas Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia
18 czerwca 2013 r. – podsumowanie konsultacji aplikacji na telefon „Ptaki Wisły Warszawskiej” w Gimnazjum nr. 19 im. B. Prusa
20 czerwca 2013 r. – spotkanie informacyjne nt. projektu z Komisją Dialogu Społecznego ds. Wisły Warszawskiej

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.