Dokumentacja projektu

Dokumenty przygotowane w ramach umowy na Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji (dot. działania 1. Projektowanie (A.1 – A.5), patrz: założenia projektu).

Umowa została zawarta w dniu 14 września 2012r. roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa a firmą Halcrow Limited Group, Elms House, 43 Brook Green,W6 7EF Londyn, Wielka Brytania.

Dokumenty zamieszczone poniżej to:
– Ekspertyza ornitologiczna, hydrologiczna i hydrotechniczna (nr: 01a, 01b, 02, 03, 04)
– Koncepcja ogólna i szczegółowe realizacji przedsięwzięcia (nr: 05 – 40)
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia I (zastąpiony KIP II) (nr: 41- 61)
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia II (nr: 62 – 73).

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.