Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji „Wpłyń na Wisłę, przyjdź na brzeg” dotyczący plaż już jest!
Do pobrania w zakładce RAPORTY

urzadz_plaze_logo.png


Zdjęcia z poszczególnych wydarzeń można oglądać w naszej galerii:

Wycieczka terenowa na fragment terenu przeznaczony do objęcia wycinką (Golędzinów)
Spotkanie na temat systemu reagowania na niszczenie przyrody oraz wycinek w Wilanowie
Spotkanie na temat systemu reagowania na niszczenie przyrody w Wawrze


Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!

Lubisz spędzać czas nad brzegami Wisły w Warszawie? Chcemy poznać Twoją opinię na temat najlepszego wykorzystania terenów przybrzeżnych do rekreacji i turystyki!

Wisła to wyjątkowa rzeka w sercu wielkiego miasta. Do niedawna nieco zapomniana, dziś dzięki inwestycjom miejskim coraz mocniej przyciąga warszawiaków.
Aby brzeg Wisły był jeszcze bardziej przyjazny, planowane są kolejne działania, m.in. utworzenie szlaku edukacyjnego z miejscami obserwacji ptaków oraz zagospodarowanie plaż na Saskiej Kępie i Żoliborzu.

Rozpoczynający się cykl konsultacji społecznych poświęconych stołecznemu odcinkowi rzeki organizowany jest w ramach projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl” w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Najbliższe spotkania konsultacyjne odbędą się nad samą Wisłą i będą poświęcone terenowym punktom obserwacji ptaków. Szczegółowe informacje o terminach zbliżających się spacerów badawczych można znaleźć na stronie internetowej wiślanych konsultacji na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych oraz w harmonogramie konsultacji. Pierwszy spacer już w sobotę 6 lipca, zapraszamy!

logo_konsultacje


Zmieniamy Wisłę w Warszawie

Celem konsultacji społecznych jest poznanie oczekiwań mieszkańców Warszawy i wspólne zaplanowanie możliwych do realizacji przedsięwzięć związanych z warszawską Wisłą. Jednym z zagadnień poddanym konsultacjom będzie utworzenie szlaku edukacyjno-rekreacyjnego wzdłuż brzegów Wisły wraz z miejscami obserwacji ptaków. Unikalne lasy łęgowe i naturalny układ brzegowy powodują, że obszary te stanowią siedlisko wielu ciekawych gatunków ptaków oraz innych zwierząt. Już teraz ornitolodzy i pozostali amatorzy ptasich obserwacji wykorzystują nadwiślańskie tereny do prowadzenia działań przyrodniczych, a w przyszłości, właśnie dzięki konsultacjom, będą one jeszcze bardziej dostępne, m.in. dzięki oznakowaniu i wyposażeniu w lunety kilku punktów najbardziej nadających się do prowadzenia ptasich obserwacji. Pozwoli to na skierowanie ruchu turystycznego w konkretne miejsca, zmniejszając go w miejscach ważnych z punktu widzenia ochrony ptaków i ich siedlisk.

Tematem konsultacji społecznych będzie również zagospodarowanie plaż miejskich po obydwu stronach rzeki oraz wyposażenie planowanego do budowy pawilonu edukacyjnego. Naturalnie piękne piaszczyste plaże to niezwykły atut Warszawy, o który należy dbać i odpowiednio eksponować, zapraszając do korzystania z nich Warszawiaków i turystów. Zadaniem konsultacyjnym jest wypracowanie wizji plaż i ich wyposażenia, które pozwoli na jak najpełniejsze ich wykorzystanie i jeszcze mocniej zachęci mieszkańców stolicy do spędzania na nich wolnego czasu.

Można przyjść na:
• spacer do punktu widokowego planowanego szlaku edukacyjno-rekreacyjnego (odbędą się cztery spacery do różnych punktów)
• jedno (lub więcej) z wielu spotkań na plażach miejskich przeznaczonych do zagospodarowania
• warsztaty na temat programu i wyposażenia pawilonu edukacyjnego

Konsultacje z mieszkańcami będą prowadzone do końca września 2013 roku. Szczegółowe informacje o odbywających się spotkaniach oraz o projekcie można uzyskać na www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz www.wislawarszawska.pl, a także pisząc na adres: [email protected].

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.