Informacje o wycieczce, debacie, dokumentacji projektu

    

WYCIECZKA
Wycieczka przyrodnicza „Fauna brzegów Wisły” odbędzie się w niedzielę, 27 października 2013, godz. 10.00. Zbiórka pod mostem gdańskim od strony praskiej
Więcej o cyklu wykładów i wycieczek: „Świat zwierząt doliny Wisły”

DEBATA

debata(1)

DOKUMENTACJA PROJEKTU
W dziale DO POBRANIA -> DOKUMENTACJA PROJEKTU można pobrać dokumentację części inwestycyjnej projektu wislawarszawska.pl wykonaną przez firmę Halcrow (zamieszczone dokumenty to:
Ekspertyza ornitologiczna, hydrologiczna i hydrotechniczna;
Koncepcja ogólna i szczegółowa;
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia I;
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia II).

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.