Podejrzyj ptaki wiślane przy pomocy kamer online

Aby obejrzeć podgląd z kamer, użytkownicy systemu iOS (Apple) powinni zainstalować oprogramowanie obsługujące RTMP, np. VLC z Appstore/iTunes: http://www.videolan.org/vlc/ lub https://itunes.apple.com/app/vlc-ios/id650377962


Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.