Konferencja Naukowa pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach” Warszawa, 16-17 marca 2018 r.

    

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” finansowanego z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa
Miejsce: Warszawa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

Miasto Stołeczne Warszawa ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2018 roku w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Celem konferencji jest przedstawienie rezultatów projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” oraz wymiana doświadczeń w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w miastach ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk związanych z ekosystemami wodnymi. Mile widziane będą wystąpienia przedstawicieli innych instytucji.

Podczas sesji plenarnej 16 marca planujemy wystąpienia na temat wybranych działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej na terenie Warszawy i okolic oraz innych miast w Polsce i za granicą. W ramach sesji terenowej w dniu 17 marca odbędzie się wycieczka, podczas której będzie można zwiedzić miejsca realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacja dla prelegentów:
Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi i wyżywienie dla prelegentów.
Zgłoszenia wystąpień: Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 28.02.2018 r. na adres: [email protected] z podaniem autora, tytułu wystąpienia oraz krótkiego, kilkuzdaniowego abstraktu. Prosimy o wcześniejsze (możliwie szybkie) potwierdzenie zamiaru wygłoszenia prelekcji do dnia 23.02.2018r.
Prosimy również o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji w charakterze słuchacza i podanie liczby osób na powyższy adres email do dnia 28.02.2018r.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.