Konkurs dotacyjny dla NGO

Autor: Ewa Kominek    

Konkurs dotacyjny „Inicjatywy nadwiślańskie”
III tura

24.04.2014. Zaprszamy do składania aplikacji w dodatkowej turze konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie”. Tym razem realizację działań nad Wisłą z udziałem wolontariatu dofinansujemy kwotą 7000 zł. → informacje o naborze wniosków.

Konkurs dotacyjny „Inicjatywy nadwiślańskie”
II tura

Zobacz relacje z realizacji sześciu projektów dofinansowanych w II turze konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie”.
17.06.2013. Wyniki powtórkowej tury konkursu.
Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych w powtórkowej turze konkursu → INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW.
06.06.2013. Postanowiliśmy unieważnić konkurs „Inicjatywy Nadwiślańskie”. Przyczyny tej sytuacji dotyczą błędów w zapisach regulaminu, które zauważyliśmy dopiero po ogłoszeniu wyników i leżą całkowicie po stronie organizatora, za co bardzo przepraszamy.

Konkurs dotacyjny „Inicjatywy nadwiślańskie”

Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków chce wesprzeć dofinansowaniem ze środków projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl około 12 projektów, na łączną sumę 29 tysięcy złotych. O dofinansowanie w ramach konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie” mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które realizują działania oparte o wolontariat, służące edukacji przyrodniczej, ekologicznej lub kulturowej na temat doliny Wisły, a dokładniej jej fragmentu obejmującego obszar aglomeracji warszawskiej – od 488 do 538 km żeglownego. Jedna organizacja może otrzymać w ramach konkursu od 500 zł do 5000 zł.

Aplikacje konkursowe, w postaci wypełnionego wzoru wniosku o dofinansowanie z dołączonym ksero wypisu z KRS, przyjmujemy drogą mailową ([email protected]) lub pocztową (ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa) do dnia 19 kwietnia 2013 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 maja 2013 roku. Termin realizacji projektów może się zawierać między 13 maja a 31 paździenika 2013 roku. Organizacje, które otrzymają dofinansowanie, będą zobowiązane do złożenia dokumentacji rozliczeniowej oraz opisowej relacji z przebiegu projektu.

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących konkursu:
Ewa Kominek, tel. 535 531 613
e-mail: [email protected]

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.