Konkurs plastyczny Ptasiego Azylu

Autor: Marta Borowska    

Konkurs plastyczny „Ptaki w mieście – wspólna przestrzeń”

W grudniu 2012 r., Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu „Ptasi Azyl” dofinansowanego ze źródeł EFRR i NFOŚiGW zorganizowało konkurs plastyczny pn. „Ptaki w mieście – wspólna przestrzeń” – czyli: Jak pomagać i nie szkodzić ptakom w mieście? Pierwsza pomoc! Dokarmianie ptaków! Niebezpieczeństwa i problemy czyhające na ptaki w mieście!

Konkurs spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, napłynęło ponad dwa tysiące prac plastycznych z całej Polski!

Projekt LIFE+ WisłaWarszawska.pl włączył się w organizację ptasiego konkursu przekazując wiele upominków dla młodych artystów!

Po wyłonieniu zwycięskich prac i przyznaniu wszystkich wyróżnień planowana jest wystawa prac w warszawskim ZOO.Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie internetowej: http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci
Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej projektu Ptasi Azyl: ptasiazyl.zoo.waw.pl

+
+
+
+
+
+

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.