Konsultacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

    

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne na temat działań prowadzonych w projekcie. Spotkanie odbędzie się 17 lipca (środa) w godz. 14.00-17.00 w dawnym dworcu wodnym „Atalanta” nad Wisłą.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji do poniedziałku 15 lipca 2013 r. na adres: [email protected]

Podczas spotkania poruszymy następujące zagadnienia:

  • jak zmienią się brzegi Wisły w Warszawie?
  • gdzie zostaną umieszczone pływające wyspy mające zwiększyć populację ptaków siewkowych nad Wisłą?
  • jak organizacje pozarządowe mogą się włączyć w konsultacje społeczne dotyczące planowanych działań?

Szczegółowe informacje w zakładce HARMONOGRAM, w dziale dotyczącym konsultacji.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.