Konsultacje ‚ptasiej’ aplikacji – sprawozdanie

Autor: Marta Kałużyńska    

Sprawozdanie ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących aplikacji na smartfony „Ptaki Wisły Warszawskiej”

Informacje wstępne
Spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące aplikacji na smartfony „Ptaki Wisły Warszawskiej” stanowiły część obszernych konsultacji społecznych pn. „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!” prowadzonych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej w ramach projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl”. Wiślane konsultacje są realizowane w terminie od czerwca do połowy października 2013 r.

Poza spotkaniami, od 31 lipca do września można przesyłać uwagi dotyczące działania aplikacji na adres e-mail [email protected].

W dwóch spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych poświęconych aplikacji wzięli udział uczniowie z Gimnazjum nr 19 im. Bolesława Prusa z warszawskiej Saskiej Kępy. Spotkania miały miejsce w dniach 3 i 18 czerwca 2013 r., na terenie szkoły przy ul. Zwycięzców 7/9, a uczestniczyła w nich ok. 30-tka uczniów z klas trzecich gimnazjum.
Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat zalet i wad działania aplikacji oraz pomysłów na dalsze zmiany tego narzędzia. Pozyskane uwagi zostaną wykorzystane przez producenta aplikacji przy jej ulepszaniu.

Informacje na temat aplikacji
Aplikacja umożliwia zapoznanie się z katalogiem ptaków, które można spotkać i usłyszeć podczas spaceru nad Wisłą w stolicy. Katalog zawiera opisy cech charakterystycznych 30 gatunków ptaków, ich zdjęcia oraz nagrania śpiewu umożliwiające ich łatwiejszą identyfikację w terenie. Aplikację można bezpłatnie pobrać w zakładce

Przyłącz się -> Aplikacja

aplikacja

Kolejne podstrony aplikacji „Ptaki Wisły Warszawskiej”

Dla członków społeczności Wisły Warszawskiej aplikacja pełni dodatkową rolę, jako narzędzie pomocne przy monitorowaniu obszaru projektu i służące do zgłaszania poczynionych obserwacji – występowania ptaków, ale też nielegalnych składowisk odpadów czy innych przypadków łamania przepisów na terenach nadwiślańskich. Zgłoszenia mogą zawierać tekst, zdjęcia, nagranie dźwięku i pozycję GPS odpowiadającą miejscu wystąpienia zaobserwowanego zdarzenia. Aby przyłączyć się do społeczności Wisły Warszawskiej i zgłaszać swoje obserwacje, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Forma konsultacji
Pierwsze spotkanie miało charakter spotkania informacyjnego z prelekcją multimedialną autora programu, miało na celu zapoznanie uczniów z projektem oraz z działaniem ptasiej aplikacji. Do czasu kolejnego spotkania uczniowie mieli za zadanie przetestować działanie programu. Podczas właściwego spotkania konsultacyjnego, które miało formę warsztatów, uczniowie pracowali w grupach. Najpierw zastanawiali się nad zaletami i wadami programu, biorąc pod uwagę m.in. ilość i jakość informacji czy prostotę obsługi. Następnie, również w grupach, dyskutowali na temat tego, co zrobić, aby aplikacja była jeszcze lepsza i jak najchętniej stosowana. Pomysły zaproponowane przez autora aplikacji oraz swoje własne układali od najistotniejszych do nieco mnie ważnych za pomocą rankingu diamentowego.

Prezentacja zgłoszonych uwag

Aplikacja została oceniona bardzo pozytywnie pod względem zawartości merytorycznej opisów poszczególnych gatunków oraz jakości zamieszczonych zdjęć i odgłosów. Jako główne problemy, które powinny zostać jak najszybciej rozwiązane, wskazywano zbyt duży rozmiar aplikacji oraz żądanie przez nią zbyt wielu uprawnień podczas pobierania i instalowania na telefonie.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich wniosków:

1. Zalety aplikacji
po 4 wskazania:
– wysoka jakość dźwięku
– możliwość ustawienia dzwonka
po 3 wskazania:
– prosta obsługa
po 2 wskazania:
– dobra grafika
– treściwie i ciekawe informacje
– brak reklam
– ładne, czytelne zdjęcia
– dobra ilość zdjęć
po 1 wskazaniu:
– dobra optymalizacja

2. Wady aplikacji
po 4 wskazania:
– zajmuje dużo miejsca
po 2 wskazania:
– pasek ze sponsorami jest za duży
– brak gier i innych elementów przyciągających uwagę
– aplikacja się zacina (szczególnie na iPhone 5)
– mała czcionka
po 1 wskazaniu:
– nie ma możliwości rozpoznania ptaka po dźwięku (sound detector)
– żąda zbyt wielu uprawnień
– słaba nawigacja (za małe przyciski)
– tylko online
– brak autopromocji
– nie działa na tabletach
– zbyt mało ptaków
– za mało informacji

3. Proponowane zmiany i modyfikacje aplikacji
Zmiany wymienione są w kolejności od uznanych przez uczniów za najważniejsze do nieco mniej ważnych; przypisano im wagi wg. schematu: 4,3 – najważniejsze, 2, – mniej ważne, 1 – najmniej ważne)
– powiadomienia o wydarzeniach 2+4+3+3
– detektor odgłosów 2+3
– gry utrwalające wiedzę o ptakach 2+1+1+1
– mapa z występowaniem ptaka, najważniejsze skupiska (przy opisie) 2+2
– możliwość działania niektórych funkcji offline 3
– dostępność na tabletach 1+2
– mapa z obserwacjami 3
– zmiana uprawnień 3
– zredukowanie ilości zajmowanej pamięci 1+1
– mniejszy pasek ze sponsorami 2
– konkursy 2
– możliwość wyboru ptaków do ściągnięcia 1
– linki do galerii zdjęć na www 1
– czat 1
– linki do obszerniejszych informacji na stronie www 1
– możliwość odtwarzania odgłosów tylko w opisie ptaka 1
– umieszczanie filmików poprzez linki do strony www 1
– powiadomienia na pasku powiadomień 1
– aplikacja główna na telefonie, a multimedia na kartę SD 1
– możliwość widoku z lotu ptaka 1
– funkcja znajomi 1

Do 30 września 2013 r. można jednak wciąż zgłaszać uwagi na temat działania aplikacji na adres [email protected]. O możliwości zrealizowania poszczególnych pomysłów poinformujemy w październiku.

DSCN4306

DSCN4319

DSCN4330

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.