Konsultacje ptasiej aplikacji w Prusie

Autor: Marta Kałużyńska    

We wtorek 18 czerwca zespół projektu LIFE + „WislaWarszawska.pl” odwiedził gościnne progi Gimnazjum nr 19 im. Bolesława Prusa z warszawskiej Saskiej Kępy. Wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się, jak udoskonalić działanie aplikacji na smartfony „Ptaki Wisły Warszawskiej”, która powstała w ramach projektu. Czytaj więcej o aplikacji.

Wtorkowe spotkanie było drugim spotkaniem konsultacyjnym z gimnazjalistami z Prusa. Pierwsze spotkanie wprowadzające przeprowadzone 2 tygodnie temu miało na celu zapoznanie uczniów z projektem oraz z działaniem ptasiej aplikacji. Do czasu kolejnego spotkania uczniowie mieli za zadanie przetestować działanie programu.

Podczas spotkania podsumowującego uczniowie pracowali w grupach. Najpierw zastanawiali się nad zaletami i wadami programu, biorąc pod uwagę m.in. ilość i jakość informacji czy prostotę obsługi. Następnie, również w grupach, dyskutowali na temat tego, co zrobić, aby aplikacja była jeszcze lepsza i jak najchętniej stosowana. Pomysły zaproponowane przez autora aplikacji oraz swoje własne układali od najistotniejszych do nieco mnie ważnych za pomocą rankingu diamentowego.

Dzięki współpracy z gimnazjalistami z Prusa uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji i wskazówek, które z pewnością pomogą nam w ulepszaniu ptasiej aplikacji. Serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas! Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycielki z gimnazjum, Pani Renaty Sidoruk-Sołoduchy, która pomogła nam w zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania!

+
+
+

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.