Kontakt

 

Osoby związane z realizacją projektu → informacje i kontakty.

Można do nas pisać na e-mail [email protected] lub wypełnić poniższy formularz kontaktowy.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

 

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.