Lis

Autor: dr hab. Jerzy Romanowski    

Do niedawna warszawiacy mogli dostrzec rudą sylwetkę lisa tylko podczas wyjazdów za miasto: w lesie, wśród pól i łąk. Jednak od kilku lat lisy zadomowiły się w wielu dzielnicach Warszawy, łącznie z Śródmieściem, co świadczy, jak dobrze przystosowały się one do obecności ludzi i nowych warunków, stwarzanych przez miasto. Lisy często penetrują brzegi Wisły, poszukując tu jadalnych odpadków pozostawionych przez ludzi lub rzekę. W mieście podstawę ich pożywienia stanowią zapewne resztki – w środowiskach leśnych i rolniczych są to norniki i inne drobne zwierzęta. Wiele miejskich lisów, głównie młode w pierwszym roku życia, ginie pod kołami samochodów na ulicach. Starsze lisy uczą się zasad bezpieczeństwa na drodze – mogłem się o tym przekonać niedawno, jadąc w nocy Wisłostradą przy pomniku Saperów. Od strony Wisły wybiegł na jezdnię lis, nieśpiesznym truchtem przebiegł jedną nitkę jezdni, przysiadł na środku i poczekał aż przejadą samochody jadące w drugim kierunku – dopiero wtedy pobiegł w stronę parku. Co za opanowanie!

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

fot. Marcin Łukawski

fot. Marcin Łukawski

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.