WYSZUKAJ

PRZYŁĄCZ SIĘ!

KONTAKT

PL
ENG
PL
ENG
PL ENG
MENU
WYSZUKAJ PRZYŁĄCZ SIĘ! KONTAKT

INDEKS

category photo

Historia

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.