Nowe tablice w nadwiślańskich rezerwatach

Autor: Magda Zadrąg    

W listopadzie i grudniu 2014 roku oznakowaliśmy granice rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie na terenie Józefowa, Otwocka, Karczewa, gminy Konstancin-Jeziorna oraz dzielnic Wawer i Wilanów w Warszawie, a także rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie na terenie gmin Jabłonna i Łomianki.

Tablice postawione wzdłuż granic rezerwatów pozwalają ograniczyć presję spacerowiczów na obszary przeznaczone na ochronę przyrody.

pict_art_gal.php

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.