Nowodwory, dawny Folwark Nowy Dwór

Autor: dr Adam Jankiewicz    

Nowodwory, dawny Folwark Nowy Dwór

Dawna wieś oraz folwark położony wzdłuż brzegu Wisły, między Folwarkiem Marysin a wsią Tarchomin. Powstała i rozwinęła się przy pierwotnym, dawnym szlaku Warszawy do Jabłonny. Ksiądz Franciszek Czajkowski w książce wydanej w 1785 r., opisując te tereny, napisał: Nowy Dwór – folwark Imć pana Ossolińskiego, wojewody podlaskiego – pół ćwierci mili na zachód letni, położony nad łachą wiślaną.

Do 1951 roku Nowodwory były podwarszawską wsią. W tych okresach granice Warszawy rozszerzały się i wieś znajdowała się coraz bliżej stolicy. Nowodwory znajdowały się wtedy w ówczesnym powiecie warszawskim, w gminie Jabłonna. Już w okresie międzywojennym wieś była średniej wielkości, znajdowała się tu m.in. siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna w Nowodworach.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.