Nowy gatunek lęgowy na pływających wyspach

    

W tym roku na wyspach pływających wykonanych w ramach projektu Wislawarszawska.pl pojawił się nowy gatunek lęgowy – łabędź niemy. Jest to najcięższy ptak lęgowy w Polsce, mogą ważyć nawet ponad 20 kg. Łabędzie wybrały jako miejsce gniazdowania jedną z wysp umieszczonych w Kanale Żerańskim. W tym roku z ich jaj wykluło się 5 piskląt. Rodzinka szczęśliwie spędzała lato i jesień w okolicach wysp. Przebieg lęgów można było obserwować online na stronie projektu dzięki jednej z kamer monitorującej sytuację w basenach portowych Kanału Żerańskiego. Poniżej przedstawiamy kilka pamiątkowych zdjęć z życia opisywanej rodziny.

2016_05_20_04_05_21_765_C04_labedzspi 2016_05_20_09_45_06_585_C04_labedziczapla 2016_06_07_05_34_31_252_C04_ 2016_06_07_05_34_58_897_C04_ IMG_0555 IMG_6779 IMG_8518

Na pozostałych wyspach stworzonych w ramach projektu gniazdowały w tym roku także: krzyżówka, cierniówka, bażant. Ponadto bardzo mocno w sezonie lęgowym aktywne były na części z nich brodźce piskliwe, sieweczki rzeczne oraz rybitwy rzeczne, ale niestety nie udało się potwierdzić ich lęgów w tym sezonie. Od jesieni do wiosny przeprowadzamy prace konserwatorskie i porządkowe na wyspach, aby w nowym sezonie lęgowym 2017 powitać kolejne ptaki chętne do skorzystania z przygotowanych miejsc do budowy gniazd.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.