Nowy projekt przywracania nadwiślańskich łąk

    

Zarząd Mienia m.st. Warszawy we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął realizację projektu mającego na celu przywrócenie nadwiślańskich łąk. Na najbliższe lata zaplanowano wiele zabiegów, mających na celu wzbogacenie nadwiślańskich krajobrazów o kwietne łąki.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie:
http://wislawarszawska.pl/przywracamy-nadwislanskie-laki/

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.