WYSZUKAJ

PRZYŁĄCZ SIĘ!

KONTAKT

PL
ENG
PL
ENG
PL ENG
MENU
WYSZUKAJ PRZYŁĄCZ SIĘ! KONTAKT

INDEKS

category photo

Gatunki

Poznaj różne gatunki ptaków zamieszkujące obszar warszawskiej Wisły.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.