OGŁOSZENIE O PRACY

    

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych w OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) – Osłabienie kondycji nawłoci i klonu jesionolistnego na warszawskim odcinku doliny Wisły przez odtworzenie cennych przyrodniczo łąk zalewowych. Szczegóły oferty na stronie Zarządu Mienia m.st. Warszawy

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.