Ogłoszenie o przetargu

    

Na stronie Zarządu Mienia m. st. Warszawy ukazało się ogłoszenie o przetargu na „dostawę i montaż lęgowo-wegetacyjnych wysp pływających dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (WislaWarszawska.pl)”

Zapraszamy do składania ofert w terminie do 25.03.2014 godzina 11:00,
Miejsce: Zarząd Mienia m.st. Warszawy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62, pok. 401.

Dokumenty (dostępne w zakładce DO POBRANIA -> INNE):
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – SIWZ (pdf)
Załączniki do SIWZ (zip)

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.