Otrzymaliśmy patronat GDOŚ!

    

Miło nam poinformować, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia objął patronatem projekt Life+ wislawarszawska.pl „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” oraz dołączył do Komitetu Sterującego.

„To dla nas ważne, a jednocześnie spójne z prowadzonymi przez nas działaniami istotne bowiem jest, aby odpowiednio zadbać o zasoby przyrodnicze Wisły, której duża część objęta jest siecią obszarów Natura 2000. Istotne jest także, aby przewidzieć i zapobiec potencjalnym zagrożeniom wynikającym z sąsiedztwa z dużą aglomeracją miejską.” powiedział Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

źródło: GDOŚ

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.