Płyta desantu

Autor: Zdzisław Smoliński    

W pobliżu lewego brzegu Wisły, na jej 511 km szlaku żeglownego, nieopodal pomnika „Chwała saperom” jest umieszczona żeliwna płyta. Upamiętnia ona desant oddziałów 3 dywizji piechoty I Armii Wojska Polskiego przeprowadzony w tym miejscu od 16 do 23 września 1944 r. Żołnierze mieli pomóc powstańcom warszawskim, ale nie dostali od Rosjan wystarczającego wsparcia lotnictwa i artylerii z praskiej strony Wisły. Rosjanie nie tylko nie udzielili powstańcom ogniowego wsparcia, ale również uniemożliwili pomoc aliancką, nie wyrażając zgody na lądowanie samolotów ze zrzutami na lotniskach polowych za Wisłą. Bohaterscy żołnierze polscy nawiązali współdziałanie z powstańcami ze zgrupowania „Radosław” i „Kryska”, jednak nie zdołali odeprzeć przeważających sił wojsk hitlerowskich i nie utrzymali przyczółku. W tych ciężkich i krwawych walkach, śmiercią walecznych, poległo 2056 żołnierzy oraz setki powstańców Czerniakowa i Solca.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.