Pobierz aplikację i dołącz do Społeczności WisłaWarszawska.pl!

    

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, w ramach projektu LIFE+ WisłaWarszawska.pl, chce stworzyć Społeczność Wisła Warszawska! Aby do niej dołączyć, wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy i pobrać aplikację na smartfona (jeśli nie masz smartofona – nie szkodzi, wystarczy dostęp do Internetu w domu, szkole lub dowolnym innym miejscu). Dokładny opis zasad działalności członka inicjatywy przedstawiony jest w regulaminie.

Więcej informacji można uzyskać pod mailem – społ[email protected]

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.