Podpisaliśmy umowę na budowę pawilonu edukacyjnego na Golędzinowie. Hurra! :)

    

16 grudnia 2018r. podpisaliśmy umowę na budowę pawilonu edukacyjnego. Pawilon zostanie wzniesiony do 30 października 2018 r. a realizacji inwestycji podjęła się krakowska firma Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o.

Obok pawilonu edukacyjnego powstanie również polana rekreacyjno-piknikowa, a także z czasem niewielka zagroda.

Wizualizacje pawilonu dostępne są tutaj:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/ZE2ljbHcmEqZE0H

A więcej informacji pod tymi linkami:

http://zzw.waw.pl/2018/01/17/edukacja-ekologiczna-w-pawilonie-nad-wisla/

http://www.propertydesign.pl/przestrzen_publiczna/108/tak_bedzie_wygladal_pawilon_edukacyjny_nad_wisla,4177_1.html

 

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.