Prelekcja o ptakach warszawskiej Wisły

    

Zapraszamy na prelekcję Marka Elasa, który koordynuje ptasi monitoring warszawskiej Wisły pt. „Preferencje wybranych gatunków ptaków w wyborze miejsc odpoczynku i żerowania na Wiśle zimą oraz w trakcie wiosennej wędrówki”.

Gdzie: ZOO warszawskie, sala konferencyjna, wejście od ul. Ratuszowej (budynek po lewej stronie od bramy głównej, wejście prosto z ulicy)
Kiedy: wtorek, 23.10.2012. Ponieważ nasz prelegent ma ograniczony czas, ZACZYNAMY PRELEKCJĘ PUNKTUALNIE 18.00

Wstęp oczywiście wolny i dla wszystkich. Prelekcja – w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264). Projekt ten jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.