Premiera filmu przyrodniczego

Autor: Ewa Kominek    

Premiera filmu przyrodniczego „Wisła warszawska” odbyła się 15 stycznia 2013 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 zaproszonych gości, m.in. reprezentujących instytucje i urzędy zajmujące się tematyką wiślaną, ochroną przyrody i edukacją. Film powstał na zlecenie Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, a wyprodukowany został przez firmę Jawor prowadzoną przez Marcina Krzyżańskiego, autora m.in. cyklu pt. „100 tysięcy bocianów” oraz wielu filmów przyrodniczych. Uczestnicy spotkania obejrzeli ponadto krótki dodatek poświęcony projektowi LIFE+ wislawarszawska.pl. Na zakończenie odbyła się dyskusja dotycząca sposobów na promocję filmu wśród warszawiaków. Przedstawiano pomysły na emisje filmu w różnych miejscach na terenie Warszawy i sposoby dotarcia do różnych grup odbiorców.

Film „Wisła warszawska” trwa 30 minut i prezentuje bogactwo przyrodnicze nadwiślańskich terenów w obrębie aglomeracji warszawskiej. Na tym ok. 50-kilometrowym, zróżnicowanym fragmencie Doliny Środkowej Wisły w ciągu całego roku można spotkać blisko 200 gatunków ptaków. Narrator – dr. Andrzej G. Kruszewicz – w przyjazny sposób przybliża świat tych zwierząt, zajmujących różne siedliska – przybrzeżne tereny otwarte, nadrzeczne lasy łęgowe, piaszczyste wyspy tworzące się w korycie rzeki oraz silnie zmienione obszary w centrum miasta. Film pokazuje, że Wisła może nieustannie zachwycać swą żywiołowością oraz pełnymi naturalnego uroku pejzażami, nawet w granicach Warszawy.

Notatka prasowa z premiery filmu (w pdf) do pobrania w dziale do pobrania – materialy informacyjne a film można obejrzeć tutaj.

Fot. E.Kominek

Fot. E.Kominek

Film powstał w ramach projektu LIFE+ (akronim: wislawarszawska.pl) „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, który jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

+
+
+
+
+

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.