Prezentacja z prelekcji już na naszej stronie

    

Kto z Was był na prelekcji Marka Elasa pt. „Preferencje wybranych gatunków ptaków w wyborze miejsc odpoczynku i żerowania na Wiśle zimą oraz w trakcie wiosennej wędrówki”?
Dla tych co byli oraz dla tych, którzy nie byli, ale są zainteresowani – prezentacja (w pdf) jest już dostępna tutaj.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.