Przyłącz się!

Przyłącz się do nas!

Ty też możesz nam pomóc chronić ptaki i całą przyrodę warszawskiej Wisły, bez względu na to, jak dobrze znasz się na ptakach, przyrodzie czy ekologii. Wystarczy, że raz na jakiś czas bywasz nad Wisłą w Warszawie lub jej najbliższych okolicach i będziesz nam przesyłać informacje o tym, co Ci się udało tam zaobserwować. Interesuje nas wszystko, co dzieje się nad Wisłą – wszystko, co potencjalnie może zagrażać jej przyrodzie.

Chcemy stworzyć Społeczność WisłaWarszawska.pl! Aby do niej dołączyć, wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy i pobrać aplikację na smartfona (jeśli nie masz smartofona – nie szkodzi, wystarczy dostęp do Internetu w domu, szkole lub dowolnym innym miejscu), dzięki której można nie tylko zgłaszać własne obserwacje, ale również dowiedzieć się więcej o nadwiślańskiej przyrodzie. Dokładny opis zasad działalności członka inicjatywy przedstawiony jest w regulaminie.

Przyłącz się do nas! Spacerując pomożesz nam chronić ptaki mieszkające nad Wisłą.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.