Raport z konsultacji dotyczących zagospodarowania plaż

    

Jest już raport z konsultacji dotyczących zagospodarowania nadwiślańskich plaż, które odbyły się w sierpniu tego roku. Można go pobrać w formie pdf. Zapraszamy do zajrzenia do działu KONSULTACJE -> RAPORTY. Lektura w sam raz na zimowy wieczór!

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.