Realizacja

Monika Kryger
główny specjalista w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialna za kontakty z instytucjami dotującymi projekt oraz monitorem projektu, w tym za składanie raportów, wniosków o płatność i o wprowadzenie zmian w projekcie.
absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [kierunek ochrona środowiska], wieloletni pracownik Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy.
[email protected]
tel. 22-443-07-87

LOGOMIASTO
ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

Jednostka organizacyjna m.st. Warszawy. Zajmuje się terenami miejskimi, m.in. na obszarze międzywala Wisły i portu Czerniakowskiego.

Iwona Zwolińska
kierownik projektu z ramienia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
odpowiedzialna za koordynowanie wszelkich prac związanych z realizacją projektu, w tym za współpracę ze Współbeneficjentem.
absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego [kierunek geografia], wieloletni pracownik Urzędu Miasta Sopotu oraz Urzędu m.st. Warszawy.
[email protected]
tel. 508-186-150

Łukasz Poławski
specjalista ds. ekologii projektu z ramienia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy,
odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją projektu oraz sporządzenie planu zarządzania obszarem projektu,
absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [kierunek zootechnika], pracownik kilku organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, uczestnik wielu projektów badawczych.
[email protected]
tel. 508-186-149

LOFOSTOP
STOWARZYSZENIE STOŁECZNE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Istnieje od 2004 roku. Skupia ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody, ornitologów oraz miłośników ptaków. Członkowie STOP popularyzują wiedzę o ptakach, organizują nieodpłatne wycieczki ornitologiczne i prelekcje, zajmują się ochroną ptaków, przede wszystkim na terenie Warszawy i okolic.

Ewa Kominek
kierownik projektu z ramienia Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków,
odpowiedzialna za wszelkie zadania powierzone Stowarzyszeniu w ramach projektu
studiowała na Politechnice Warszawskiej [kierunek inżynieria lądowa]. Uczestniczka projektów badawczych z zakresu ornitologii, były pracownik Ptasiego Azylu przy warszawskim Zoo, przewodnik po Warszawie.
[email protected]
tel. 535-531-613

Dorota Zielińska
asystentka kierownika projektu z ramienia Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków,
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego [kierunek biologia oraz psychologia]
wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
[email protected]
tel. 519-185- 668

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.