Różopol

Autor: dr Adam Jankiewicz    

Różopol

Wieś, folwark na terenach należących do Żerania, powstała w XIX wieku w pobliżu traktu modlińskiego. Jeszcze na początku XX wieku Różopol był podwarszawską wsią leżącą przy trasie wylotowej z Warszawy (ul. Modlińska). Była to jednak jedyna wieś leżąca na terenie dzisiejszej dzielnicy Białołęka, która została włączona po 1916 roku do granic Warszawy. Na gruntach Różopola po II wojnie Światowej zbudowano Elektrociepłownię Żerań i liczne zakłady przemysłowe.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.