Rozpoczynamy cykl wykładów i wycieczek

    

Rozpoczynamy niezwykły cykl bezpłatnych, otwartych wykładów i wycieczek poświęconych odkrywaniu przyrody nadwiślańskiej w obrębie aglomeracji warszawskiej pt. „Świat zwierząt doliny Wisły”. Prowadzić je będzie dr hab. Jerzy Romanowski z Centrum Badań Ekologicznych PAN.
Zapraszamy serdecznie! Więcej informacji w dziale DZIAŁAMY!

druk(1)

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.