Ścieżka piesza oddana do użytku

    

Pod koniec 2015 r. ukończona została budowa ścieżki pieszej na Żoliborzu. Celem tej inwestycji było umożliwienie mieszkańcom obcowania z przyrodą, obserwacji rzeki i odpoczynku na świeżym powietrzu przy jednoczesnej minimalizacji wpływu spacerowiczów na otaczające warunki przyrodnicze.

Ścieżka zlokalizowana jest w rejonie ulicy Wybrzeże Gdyńskie, pomiędzy plażą Żoliborz a mostem Grota-Roweckiego. Ma ona długość prawie 2,5 km i wije się nad samym brzegiem Wisły, dzięki czemu jest wyjątkowo malownicza. Co istotne, w czasie budowy ścieżki nie wycięto ani jednego drzewa – poprowadzono ją tak, by nie było to konieczne, dlatego też ścieżka silnie meandruje. Na północnym odcinku ścieżka została dodatkowo zabezpieczona drewnianymi słupkami, by uniemożliwić wjeżdżanie na nią pojazdami mechanicznymi.

Podczas wędrówki ścieżką mamy szanse zobaczyć, w lesie i na brzegu, takie rzadkie gatunki ptaków jak dzięcioł czarny, dzięcioł średni, zimorodek czy brodziec piskliwy, a w korycie rzeki także bieliki, wiele gatunków mew i kaczek oraz czaple i kormorany.

Zapraszamy na spacery!

4838ec18-67e8-4068-9ca0-8ab74bd839eb

  1. Ścieżka jest przeznaczona tylko do ruchu pieszego.

7372d87a-999a-4121-af80-06a8af3999bf

2. W czasie budowy ścieżki nie wycinano drzew- ścieżka swobodnie między nimi meandruje.

dbef8891-1d3a-4396-820b-91d23ee94b73

3. Ścieżka miejscami biegnie tuż przy brzegu rzeki, a miejscami oddala się od niego w głąb lasu łęgowego.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.