Spacer konsultacyjny IV – Most Grota

    

W ramach projektu WislaWarszawska.pl planowane jest stworzenie szlaku edukacyjno-rekreacyjnego oraz wyposażenie i oznakowanie czterech punktów do obserwacji ptaków nad Wisłą.

Tym razem zapraszamy do udziału w spacerze konsultacyjnym do punktu obserwacyjnego ptaków – Most Grota.

Chcielibyśmy wspólnie wypracować rozwiązania:

  • – jak zorganizować lub poprawić już istniejącą infrastrukturę punktu?
  • – jak informować o tym punkcie w terenie?
  • – gdzie konkretnie zlokalizować punkt?

Środa, 24 lipca 2013
Godz. 17.30 (zakończenie o 19.30)
Start – przystanek tramwajów nr 18 i 20 ŻERAŃ FSO (pod wiaduktem mostu)

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.