Ssaki warszawskiego odcinka Wisły

Autor: dr hab. Jerzy Romanowski    

Dolina Wisły jest zamieszkała przez ponad 40 gatunków ssaków – czyli podobną liczbę jak typowy polski park narodowy. Najliczniej reprezentowane są gryzonie (16 gatunków, m.in. bóbr, wiewiórka, orzesznica) i nietoperze (14 gatunków, m.in. gacki, nocki i mroczki). Do najciekawszych i najrzadszych mieszkańców doliny Wisły zaliczyć można rysia i łosia (spotykane np. w Kampinoskim Parku Narodowym), a także wydrę i borsuka. Wiele z tych gatunków napotkać można na brzegach Wisły w granicach wielkiej Warszawy. Listę tych ssaków przedstawia poniższa tabela:

Ssaki występujące na brzegach Wisły w Warszawie i okolicy

Nietoperze
1. Gacek brunatny Plecotus auritus
2. Gacek szary Plecotes austriacus
3. Nocek rudy Myotis daubentoni
4. Mroczek późny Eptesicus serotinus

Owadożerne
5. Jeż Erinaceus concolor
6. Kret Talpa europaea
7. Ryjówka aksamitna Sorex araneus
8. Ryjówka malutka Sorex minutus
9. Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens

Gryzonie
10. Mysz domowa Mus musculus
11. Szczur wędrowny Rattus norvegicus
12. Badylarka Micromys minutus
13. Mysz leśna Apodemus flavicollis.
14. Mysz polna Apodemus agrarius.
15. Nornica ruda Clethrionomys glareo
lus
.
16. Nornik zwyczajny Microtus arvalis
17. Nornik północny Microtus oeconomus
18. Karczownik ziemnowodny Arvicola terrestis.
19. Piżmak Ondatra zibethicus
20. Bóbr Castor fiber
21. Wiewiórka Sciurus vulgaris.

Drapieżne
22. Lis Vulpes vulpes
23. Wydra Lutra lutra
24. Kuna leśna Martes martes
25. Kuna domowa Martes foina
26. Norka amerykańska Mustela vison
27. Tchórz Mustela putorius
28. Łasica Mustela nivalis.
29. Gronostaj Mustela erminea.

Zającokształtne
30. Zając Lepus europaeus

Parzystokopytne
31. Dzik Sus scrofa
32. Łoś Alces alces
33. Sarna Capreolus capreolus

Rys. Katarzyna Kozłowska

Rys. Katarzyna Kozłowska

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.