Szkolenie dla pracowników służb mundurowych oraz samorządów

    

W dniach 23-24 marca odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników służb mundurowych oraz samorządów z zakresu wybranych przepisów ochrony przyrody i środowiska w obszarach Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Kampinoska Dolina Wisły i rezerwatach przyrody znajdujących się na terenie realizacji projektu. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu LIFE+ „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Pierwszego dnia w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie odbyła się część seminaryjna szkolenia, której program przedstawiamy poniżej:
– prelekcja Łukasza Poławskiego (Specjalista ds. ekologii projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl) na temat obowiązujących form ochrony przyrody, przedmiotów ochrony oraz działań ochronnych realizowanych w obszarze projektu Ochrona obszaru realizacji projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl)
– prelekcja Marcina Zawadzkiego (Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie) na temat działań Policji Rzecznej na obszarze realizacji projektu oraz omówienie Kodeksu Wykroczeń w zakresie dotyczącym tematu szkolenia Rola policji w ochronie ptaków
– prelekcja dr Wiesława Nowickiego na temat szeroko rozumianych prawnych aspektów ochrony przyrody w obszarze realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody oraz ochrony gatunkowej Praktyczne aspekty prawnej ochrony przyrody Wisły Warszawskiej
– dyskusja

Drugiego dnia odbyła się część terenowa, która polegała na przejściu pieszym w okolicy rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie, na pograniczu warszawskiej dzielnicy Wawer i Józefowa (prowadzący: Łukasz Poławski i Wiesław Nowicki). Podczas drugiego dnia uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z terenem, oznakowaniem form ochrony przyrody, przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły za pomocą sprzętu optycznego oraz siedliskami lęgowymi ptaków zarówno na brzegach rzeki jak i w korycie (przez lunetę z brzegu), omówiono również najczęstsze zagrożenia tego obszaru oraz ogólnie kompetencje poszczególnych jednostek.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy jednostek Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Rybackiej, a także działów zajmujących się ochroną środowiska z urzędów dzielnic Warszawy: Białołęka, Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów, jak również gmin: Łomianki, Jabłonna, Konstancin-Jeziorna oraz miast: Józefowa, Otwocka i Karczewa, na których terenie realizowany jest projekt LIFE+ Wislawarszawska.pl.

20170324_10130920170324_09453620170324_09334020170324_09332620170324_09100020170324_09043320170323_10255520170323_10072520170323_105238

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.