‚Wisła – ptasia stolica’ – zakończenie programu edukacyjnego

    

W styczniu 2013 roku zakończyliśmy realizację kilkumiesięcznego programu edukacyjnego pt. „Wisła – ptasia stolica”, skierowanego do młodzieży i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych z obszaru aglomeracji warszawskiej. Zwieńczeniem całego programu stanowiła wystawa prac powstałych na warsztatach plastycznych. Serdecznie zapraszamy do przeczytania krótkiej informacji o przebiegu projektu, a także relacji uczestników.

168

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.