Wisła warszawska, lecz i narodowa

Autor: dr Joanna Angiel    

Obojętnie, z którego miejsca w Warszawie patrzysz na Wisłę, widzisz nie „zwykłą rzekę”, ale rzekę, której znaczenie w historii i kulturze Polski (w tym jej stolicy) jest ogromne. Świadomość tego faktu jest wśród mieszkańców Warszawy (i nie tylko) bardzo mała.
A przecież… śpiewamy o Wiśle w hymnie narodowym, pieśniach patriotycznych. Nad jej brzegami odbywały się ważne bitwy, wydarzenia decydujące o losach naszego narodu. Jedno z tych wydarzeń zostało zaliczone przez historyków (np. Normana Daviesa) do najważniejszych wydarzeń w dziejach świata – „Cud nad Wisłą”.
Najpiękniejsze widoki Warszawy były utrwalane z prawego brzegu Wisły, tuż nad jej wodami (Canaletto), dzięki szerokiej perspektywie, jaką daje wiślana przestrzeń. Obecnie jedne z najładniejszych pocztówek Warszawy to zdjęcia Starego Miasta z mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz panorama śródmiejska z mostu Siekierkowskiego.

Widok ze Stadionu Narodowego, fot. Ewa Kominek

Widok ze Stadionu Narodowego, fot. Ewa Kominek

Dzięki Wiśle mamy łęgi nadwiślańskie – wielkie, mało znane przez warszawiaków bogactwo przyrodnicze, posiadamy miejsca spacerowe – 60-kilometrową trasę nadwiślańską, której przejście jest niezapomnianym przeżyciem. Wisła daje nam także wodę pitną, przewietrzane miasto itd.
Patrz zatem na Wisłę jak na wartość narodową: geograficzną, historyczną, kulturową, przyrodniczą i jednocześnie drogocenny skarb Warszawy – wciąż za mało doceniany.
Czy uświadamiasz sobie, ile straciłaby Warszawa, gdyby nie była położona na brzegach tej pięknej rzeki?

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.